รายงานบัญชี

งานการบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563                                               

 งบทดลองประจำเดือน    ดาวน์โหลดเอกสาร  
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม  62  ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 62 ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 62 ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 63  ดาวน์โหลด  
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63  ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 63 ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน เมษายน   63  ดาวน์โหลด  
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  63  ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน   63  ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 63  ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 63  ดาวน์โหลด 
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 63

 ดาวน์โหลด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 63

 ดาวน์โหลด

  


รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 

 งบทดลองประจำเดือน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม  61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 62 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 62 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 62 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 62 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 62 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 62 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 62 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 62 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 62 ดาวน์โหลด

 


รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2561 

 งบทดลองบประจำเดือน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม  60  ดาวน์โหลด  
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 60  ดาวน์โหลด  
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 60  ดาวน์โหลด  
งบทดลองประจำเดือน มกราคม  61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน เมษายน  61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 61 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 61 ดาวน์โหลด