ข้อมูลสถานประกอบการ

 

     โครงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ประจำปี 2557

1. บริษัท โตโยต้า สุรินทร์  (1991) จำกัด

2. บริษัท ซีพีออลล์  จำกัด  (มหาชน)

3. บริษัท ศักดิ์ดา เอสซี เซอร์วิส จำกัด

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดอ๊อกไซค์ เอ็นจิเนียริ่ง

5. บริษัท รุ่งนิธิกลการ จำกัด

6. บริษัท จักรพลทรานสปอร์ต  จำกัด

7. บริษัท โทโฮกุ  ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

8. บริษัท พีซีพี ออโต้พาร์ท จำกัด 

9. บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด 

10. บริษัท อิไซ  กุนิ  (ประเทศไทย) จำกัด 

11. บริษัท นิสชินโบ  เมคาโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จำกัด


 โครงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ประจำปี 2558

1. บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด

2. สำนักงานปารมตีการบัญชี

3. สำนักงานนางการบัญชี 

4. สำนักงานสุรินทร์บัญชีกิจ  

5. สำนักงานรุ่งรัตน์การบัญชี 


     โครงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ประจำปี 2559

1. บริษัท  3ดี ซีเอ็นซี  จำกัด

2. บริษัท บุญกิตติ พาร์ท แอนด์ โมลด์  จำกัด

3. บริษัท  โตโยต้า  พาวิลเลี่ยน  ระยอง  (2005)  จำกัด

4. โรงแรมตักสิลา


    โครงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ประจำปี 2560

1. ร้านแสงทองการไฟฟ้า

2. อู่ช่างหงาการช่าง

3. ร้านแซมอิเล็กทรอนิกส์

4. อู่ชัยเซอร์วิส

5. บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)


     ผู้ที่ได้รับโล่ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา ประจำปี 2561   

1. ดร.พระครูปลัดสิริโสภณ สิริโสภโน

2. สามเณรชนินทร์ สุระสร

3. นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง   

4. ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม

5. นายวัฒน์ชัย  เกิดสันเทียะ

6. ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นายกอบชัย บุญมา (ตัวแทนชมรม)


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ประจำปี 2562  

1. อู่ช่างทัศน์

2. นิกรเจริญยนต์

3. อู่ ก.เห็นครบกิจรุ่งเรืองยนต์

4. อู่ช่างตั้ม

5. อู่วิชัยการช่าง

6. อู่พัฒนกิจ การาจ

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชควิมลการยาง

8. บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

9. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซี่ซิสเต็ม

10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านมีทรัพย์เซอร์วิส 4