ปรัชญา : นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

โทร : 044-551209

นางมลธิดา  ขบวนงาม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.3  (ครูภาษาไทย)
ป.ตรี คบ.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ป.โท กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางวรรณวณัฐ  บุญมา
ครู คศ.2  (ครูภาษาไทย)
ป.ตรี คบ.จิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายบุญฤทธิ์  บุญอุ่น
ครู คศ.1 (หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ)
ป.ตรี ศค.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นางนิชานาถ  รักษาวงค์
ครูผู้ช่วย  (ครูคณิตศาสตร์)
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นางสุลัยรักษ์   นามอภิชน
พนักงานราชการ (ครู)  (ครูวิทยาศาสตร์)
ป.ตรี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นายอำนาจ   ศาลางาม
พนักงานราชการ (ครู) (ครูพละศึกษา)
ป.ตรี คบ.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

นางพรทับทิม  ไทยแท้
ครูจ้างสอน (ครูสังคมศึกษา)
ป.ตรี คบ.สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวขวัญไทย  อินทยุง
ครูจ้างสอน  (ครูภาษาต่างประเทศ)
ป.ตรี คบ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

Mr. Pum  Vichheka
ครูจ้างสอน (ครูภาษาต่างประเทศ)
ป.ตรี วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร
Mr.Keerin Anuttranggoon
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
School Director
------------------------------
Tel. 099-4591661

ติดต่อ…

  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • งานสารบรรณ
  • โทร Tel : 044-551209
  • โทรสาร Fax : 044-551209
  • E-mail: [email protected]
  •  ---------------------------------

ผู้ดูแลเว็บไซต์...

  • นายธีระ  สุกใส 
  • หน้าหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • E-mail: [email protected]
  • โทร  Tel : 083-7276620

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png4.png2.png9.png2.png
วันนี้82
เมื่อวานนี้281
อาทิตย์นี้854
เดือนนี้2190
รวม34292

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน