[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
27/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ (ปิดกล่องชอล์ก) ( 615 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่(ปิดกล่องชอล์ก) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กร และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ใีนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( 438 / )
     วิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดสุวรรณวิจิตร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 1 ครั้ง.
23/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างยนต์ ( 266 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ( 207 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 239 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าพบนายอภิชาติ กุลธานี ( 201 / )
    ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์ พร้อมด้วย ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย และ ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าพบนายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาสายอาชีพตาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ( 190 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาช่างกลโรงงาน, แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการโรงแรม ระหว่างวันที่ 16-17
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 95 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท โดยมีนายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นประธานในพิธี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการ SCI \"ห่วงใย\" มอบความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ( 78 / )
    ขอขอบพระคุณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้จัดโครงการ SCI "ห่วงใย" มอบความปลอดภัยสู่สถานศึกษา และ ได้มอบชุดสาธิตความปลอดภัยให้แก่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.พ./2560 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการประชุมสัมมนาและประเมินโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ( 88 / )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการประชุมสัมมนาและประเมินโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท โดยมีนายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>