[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
(ปิดกล่องชอล์ก) ( 28/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่(ปิดกล่องชอล์ก) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กร และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ใีนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ (ปิดกล่องชอล์ก) ( 27/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่(ปิดกล่องชอล์ก) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กร และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ใีนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
วิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( 23/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดสุวรรณวิจิตร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างยนต์ ( 23/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ( 23/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
โครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 23/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าพบนายอภิชาติ กุลธานี ( 20/ก.พ./2560 )
    ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์ พร้อมด้วย ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย และ ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าพบนายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาสายอาชีพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกลุ่มจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ( 20/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาช่างกลโรงงาน, แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการโรงแรม ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 20/ก.พ./2560 )
    วิทยาลัยการอาชีพปราสาทได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท โดยมีนายสุทิศ รวดเร็ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นประธานในพิธี
โครงการ SCI \"ห่วงใย\" มอบความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ( 20/ก.พ./2560 )
    ขอขอบพระคุณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้จัดโครงการ SCI "ห่วงใย" มอบความปลอดภัยสู่สถานศึกษา และ ได้มอบชุดสาธิตความปลอดภัยให้แก่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>