[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2561 || อ่าน : 52 ) โดย admin 456.5 KBs 23 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR )
2 เผยแพร่ผลการประกวด \"ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา\" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ลงวันที่ : 31/ม.ค./2561 || อ่าน : 287 ) โดย admin 1.32 MBs 18 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR )
3 รายงานการประเมินตนเอง SSR ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ( ลงวันที่ : 19/ธ.ค./2560 || อ่าน : 93 ) โดย admin 197.5 KBs 29 งานประกันฯ
4 แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 77 ) โดย admin 51.57 MBs 23 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 76 ) โดย admin 68.6 MBs 19 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
6 แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา ( สผ.5 )( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2559 || อ่าน : 275 ) โดย admin 17.18 KBs 56 แบบรายงาน (สผ.)
7 ทะเบียนผลิตผลของงานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ( สผ.4 )( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2559 || อ่าน : 204 ) โดย admin 17.13 KBs 57 แบบรายงาน (สผ.)
8 ทะเบียนผลิตผลของแผนก ( สผ.3 )( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2559 || อ่าน : 228 ) โดย admin 20.61 KBs 61 แบบรายงาน (สผ.)
9 แบบรายงานผลการฝึก ( สผ.2 )( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2559 || อ่าน : 255 ) โดย admin 21.43 KBs 72 แบบรายงาน (สผ.)
10 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2558( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 960 ) โดย admin 2.16 MBs 139 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
11 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2557( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 689 ) โดย admin 3.54 MBs 101 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
12 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2556( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 683 ) โดย admin 428.88 KBs 94 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
13 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2555( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 450 ) โดย admin 455.05 KBs 103 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
14 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีการศึกษา 2558( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 525 ) โดย admin 3.29 MBs 103 ข้อมูลงบประมาณและการเงินประจำปี
15 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 504 ) โดย admin 1.82 MBs 97 ข้อมูลงบประมาณและการเงินประจำปี
16 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีการศึกษา 2556( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 390 ) โดย admin 2.6 MBs 87 ข้อมูลงบประมาณและการเงินประจำปี
17 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีการศึกษา 2555( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 418 ) โดย admin 1.72 MBs 91 ข้อมูลงบประมาณและการเงินประจำปี
18 แบบรายงาน ( สผ.5 )( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 615 ) โดย admin 21.38 KBs 88 แบบรายงาน (สผ.)
19 แบบรายงาน ( สผ.4 )( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 445 ) โดย admin 21.38 KBs 85 แบบรายงาน (สผ.)
20 แบบรายงาน ( สผ.3 )( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 152 ) โดย admin 21.38 KBs 92 แบบรายงาน (สผ.)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>