[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 สรุปรายงานรายชื่อสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2561 || อ่าน : 29 ) โดย admin 0 Bytes 5 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
2 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2561 || อ่าน : 94 ) โดย admin 456.5 KBs 38 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR )
3 เผยแพร่ผลการประกวด \"ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา\" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ลงวันที่ : 31/ม.ค./2561 || อ่าน : 338 ) โดย admin 1.32 MBs 36 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR )
4 รายงานการประเมินตนเอง SSR ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ( ลงวันที่ : 19/ธ.ค./2560 || อ่าน : 156 ) โดย admin 197.5 KBs 46 งานประกันฯ
5 แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 132 ) โดย admin 51.57 MBs 42 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 112 ) โดย admin 68.6 MBs 30 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
7 แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา ( สผ.5 )( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2559 || อ่าน : 318 ) โดย admin 17.18 KBs 72 แบบรายงาน (สผ.)
8 ทะเบียนผลิตผลของงานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ( สผ.4 )( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2559 || อ่าน : 244 ) โดย admin 17.13 KBs 73 แบบรายงาน (สผ.)
9 ทะเบียนผลิตผลของแผนก ( สผ.3 )( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2559 || อ่าน : 274 ) โดย admin 20.61 KBs 76 แบบรายงาน (สผ.)
10 แบบรายงานผลการฝึก ( สผ.2 )( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2559 || อ่าน : 301 ) โดย admin 21.43 KBs 88 แบบรายงาน (สผ.)
11 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2558( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 993 ) โดย admin 2.16 MBs 152 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
12 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2557( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 710 ) โดย admin 3.54 MBs 114 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
13 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2556( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 708 ) โดย admin 428.88 KBs 108 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
14 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2555( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 470 ) โดย admin 455.05 KBs 115 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
15 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีการศึกษา 2558( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 541 ) โดย admin 3.29 MBs 115 ข้อมูลงบประมาณและการเงินประจำปี
16 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 522 ) โดย admin 1.82 MBs 110 ข้อมูลงบประมาณและการเงินประจำปี
17 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีการศึกษา 2556( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 406 ) โดย admin 2.6 MBs 98 ข้อมูลงบประมาณและการเงินประจำปี
18 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปีการศึกษา 2555( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 432 ) โดย admin 1.72 MBs 102 ข้อมูลงบประมาณและการเงินประจำปี
19 แบบรายงาน ( สผ.5 )( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 628 ) โดย admin 21.38 KBs 99 แบบรายงาน (สผ.)
20 แบบรายงาน ( สผ.4 )( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2559 || อ่าน : 460 ) โดย admin 21.38 KBs 97 แบบรายงาน (สผ.)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>