[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


เกี่ยวกับการศึกษา
e-Learning


 
  
ตารางเวรรักษาการณ์  
 

เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด>>  เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
ดาวน์โหลด>> เดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
ดาวน์โหลด>>     เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐